​Σήμερα αξίζει να μείνετε ξύπνιοι για να απολαύσετε το μοναδικό φαινόμενο της ολικής έκλειψης της Σελήνης, αλλά και της υπερπανσελήνου.