Καλά νέα! Η πεποίθηση ότι το άγχος κόβει χρόνια από τη ζωή μας φαίνεται πως καταρρίπτεται από νέα έρευνα.